Prohlášení účastníka

Účastník lekce pod vedením koučky a lektorky Hany Balnarové prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom, že lekce jsou primárně určeny pro zdravé osoby, kteří nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiná omezení. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení lektorky během lekcí a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení ( deprese, užívání psychofarmatik apod.), je účastník povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Lektorka nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. Meditace ani koučování nenahrazují lékařskou péči a také nejsou náhražkou péče psychologa nebo psychiatra. V případě zdravotních komplikací, nebude účastník po lektorce požadovat žádné náhrady.

Osobám mladším 18-ti let není účast na lekcích povolena. Účastník lekce dále prohlašuje, že souhlasí s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na lekcích, seminářích a kurzech. Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách www.hanabalnarova.cz, nebo v propagačních materiálech souvisejících s meditací a koučováním.

Účastník zaplacením vstupného na lekci, přihlášením na lekci přes rezervační systém a svou aktivní účastí na lekci, vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.