O meditačních příbězích

Jaké jsou meditační příběhy

Meditační příběhy, které vytvářím, jsou hlubokou a přirozenou cestou k sobě sama.

Je to stav hlubokého klidu a bezpečí, životní rovnováhy a radosti. Využívám v nich především sílu vizualizace a vědomí, že každý sám je tvůrcem svého života.

Meditace, kterými Vás vedu:

  • nabíjí a inspirují k životu, který chcete žít
  • rozpustí, co vás brzdí (neužitečné strachy, vnitřní zábrany i bloky)
  • změní vaše vyzařování - budete krásnější a přitažlivější

Každou meditaci tvořím přímo na místě. Využívám sílu své intuice a volím slova i tón hlasu, která přesně vystihují, co potřebujete. Za přítomnosti krásné hudby se pak projeví kreativita a představivost každé ženy i celé skupiny.

Vedené meditace jsou nedirektivní, nenařizují, co máte dělat, jak se máte cítit, pouze nabízí možnosti a Vaše mysl sama vybírá, co je pro ni léčivé a láskyplné.

Krásné je využít a posílit se v nich díky společenství dalších žen a jejich společné síly a společného záměru. Každá meditace pak zvětšuje a urychluje splnění našich snů a pomáhá navazovat nové a hluboké vztahy s ostatními ženami.

Jak probíhají

Na začátku si se skupinou povídám o tom, co chtějí, aby jim meditace do života přinesla, jaký bude výsledek toho, že meditovali, jak se chtějí po meditaci cítit a jak se jim bude dařit v životě.

Každá žena má možnost stanovit si svůj vlastní záměr (cíl), se kterým přichází a díky němu si ověřit, kam se díky meditaci v životě posunula a jak rychlá a účinná změna u ní nastala. Může to být vyřešení vztahu s partnerem, objevení nové životní nebo pracovní cesty nebo vnitřní přijetí sebe jako ženy a pod. 

Meditace jsou hluboce transformující a dříve nebo později se vize a záměry vložené do meditace plní. Přeměna, kterou uvnitř žena prožije, je hluboká a přirozená, jemná a přesto žensky silná.

Se zavřenýma očima za zvuku krásné hudby a mého hlasu si pak každá žena svým vlastním způsobem prožívá příběh osobní cesty ve formě obrazů, zvuků, vůní, pocitů nebo myšlenek.

Co přináší

  • vnitřní klid, harmonii a radost ze života
  • spojení sama se sebou, svou vnitřní moudrostí, rovnováhu
  • prevence proti stresu a úzkosti
  • odpovědi na otázky
  • nové životní nastavení v sebelásce a hojnosti
  • spouští ozdravné procesy, prohlubuje sebedůvěru
  • stav naprostého uvolnění a mnoho dalšího

Co se děje při meditaci

Zážitky a prožitky jsou různé. Někdo už na začátku meditace při vyslovení mých prvních slov začne plakat a pláče celou dobu. Všichni jsou se zavřenýma očima ponořeni do sebe, nikdo zde není pod drobnohledem někoho jiného a tak si taky může příval slz vychutnat a rozpustit napětí, stres a vnitřní klid a harmonii.

Jiní , ti zkušenější nebo vnímavější, jsou okamžitě nastartovaní na vnitřní posun a tak jen těžko udržím jejich myšlenky a pozornost pohromadě se skupinou. Většinou mi po skončení říkají, že již dopředu viděli nebo věděli, co řeknu. Že nás jaksi "předstihli". Dává mi to obrovskou víru v to, že meditace, které vytvářím, jdou z podvědomí celé skupiny a jsou připravené opravdu jen pro ně a mi samotné je umožněno je převést do slov. 

Jsou ale takoví lidé, jejichž mysl je dlouhodobě zavřená a teprve čeká na to pravé uvolnění a vědomé prožití slov z meditace. Těm pomáhá spánek a z meditace "nic nemají". Na vědomé úrovni neslyší má slova, ta jsou ale zapsaná do jejich podvědomí a nové nastavení se děje jaksi samo s "vypnutým" vědomím. Je to úplně v pořádku, zvláště tehdy, když se po meditaci cítí takoví lehčí a klidnější než po běžném spánku.

Co se děje po meditaci

Většina žen se cítí nesmírně krásně. Říkají, že by v meditaci nejraději zůstaly. A tento pocit přetrvává ještě dlouho po jejím ukončení. Ještě po letech se vrací k těmto pocitům a čerpají z nich sílu a moudrost, sebevědomí.

Jsou ženy, kterým meditace dává jasný návod na životní změnu a tento prožitek je vede k zamyšlení nad jejich životem. Otevírá bránu k naplněnému životu. Kroky ke změně můžou být jednoduché a rychlé, pokud se samy sebe začnou ptát, jak tyto změny provést. Může jim k tomu pomoci následný koučink.

V mnoha případech se díky meditaci uvolnily podvědomé brzdy a životní příležitosti a změny začaly přicházet naprosto hladce a lehce "samy". Od žen pak přichází zprávy o tom, jak se "změnil jejich manžel, jak dostaly novou práci nebo jak se zklidnilo jejich dítě". To vše může být výsledkem odrazu jejich vlastní vnitřní změny a vnitřní práce.

Může se stát, že jsou změny tak rychlé a přirozené, že si jich ženy po meditacei ani nevšimnou. Vnitřně ale každá vnímá, že meditace nebyla "jen tak". Naznačuje jim to jejich vnitřní pocit, který je jaksi čistý a klidný a zároveň jim lidé kolem říkají, že "omládli". Spojení se sebou samou dokáže u mnohých uvolnit svaly v obličeji.

Pro koho je meditace určená

Mám úctu ke každému klientovi, který ke mě přichází. Pracuji ale pouze s  klienty, kteří chtějí na sobě pracovat a převzít veškerou zodpovědnost za svůj život i společnou práci.

A také si dovolím nepracovat s těmi, jejichž schopnost napojit se sama na sebe je snížená nebo potlačená různými látkami ( např. drogy, alkohol nebo psychofarmaka).

Před meditací si prosím přečtěte Prohlášení účastníka